Bảng giá đất: Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/05/2017 về việc sửa đổi Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696