Bảng giá đất: Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696