Bảng giá đất: Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc Ban hành quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696