Bảng giá đất: Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696