Bảng giá đất: Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696