Bảng giá đất: Phụ lục III: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696