Bảng giá đất: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696