Bảng giá đất: Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 về việc sửa đổi điều 2 Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696