Bảng giá đất: Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696