Bảng giá đất: Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696