Bảng giá đất: Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An (Năm 2015)

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696