Bảng giá đất: Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An (Năm 2016)

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696