Bảng giá đất: Quyết định số 69/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696