Dịch vụ: Thẩm định giá máy móc thiết bị

HỒ SƠ PHÁP LÝ YÊU CẦU CUNG CẤP
THẨM ĐỊNH ĐỘNG SẢN
 
− Cá nhân: Giấy CMTND của chủ sở hữu tài sản.
− Pháp nhân: Giấy phép thành lập Doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
− Giấy ủy quyền: Có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).
− Văn bản xác nhận: Lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).
 
1. ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG
− Phương tiện vận tải:
+Đăng ký xe.
+Giấy chứng nhận đăng kiểm.
+Giấy chứng nhận bảo hiểm xe.
+Hợp đồng mua bán (nếu có).
+Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
+Giấy chứng nhận ATKT đối với xe bồn.
+Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT.
 
− Trạm xăng dầu:
+Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa.
+Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
+Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC.
+Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.
 
− Dây chuyền máy móc thiết bị:
+Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá.
+Bản vẽ TK quy trình sản xuất của dây chuyền.
+Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu).
+Bản vẽ chi tiết móng máy (nếu có).
2. ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA SẮM MỚI
− Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt.
− Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán, thanh lý).
− Catagolue.
3. THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN
−  Dự án.
−  Quyết định phê duyệt Dự án
−  Hồ sơ thiết kế dự toán.
−  Quyết định phê duyệt Dự toán.
−  Hồ sơ hoàn công (biên bản nghiệm thu, khối lượng hoàn công, biên bản quyết toán công trình, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696