Giới thiệu: Pháp lý doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH Thẩm định giá NOVA, cấp lần đầu ngày 13/07/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2017

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 260/TĐG, cấp lần đầu ngày 30/08/2017, cấp lại lần thứ 1 ngày 22/12/2017

Thông báo số 39/TB-BTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài Chính V/v công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Long An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Tây Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Thuận

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Bến Tre

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Cà Mau

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh Đồng Nai

 

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070