Giới thiệu: Danh sách thẩm định viên


01

HUỲNH VĂN NGOÃN

Tổng Giám đốc

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề

-         Cử nhân Tài Chính - Ngân Hàng

-         Kỹ sư Cơ khí

-         Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)

-         Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM)

-         Chứng chỉ hành nghề Đấu giá (Bộ Tư Pháp)

-         Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu (Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch & Đầu tư )

2. Kinh nghiệm

-         Công tác trong lĩnh vực thẩm định giá, đấu giá, giám định từ 2004 đến nay.

3. Chức danh đã đảm nhiệm

-         Nguyên Giám đốc khu vực Miền tây kiêm Trưởng phòng Đấu giá Công ty CP Thẩm định giá EXim.

-         Nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Giám định và thẩm định Eximvas.


02

PHAN HOÀNG SƠN

Phó Tổng Giám đốc

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề

-         Cử nhân Quản trị kinh doanh

-         Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

-         Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)

-         Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM)

2. Kinh nghiệm

-          Công tác trong lĩnh vực Thẩm định giá từ 2008 đến nay.

3. Chức danh đã đảm nhiệm

-         Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á.

-          Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú.


03

MAI THỊ THANH TRÀ

Phó Tổng Giám đốc

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề

-         Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thẩm định giá

-         Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)

-          Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM)

2. Kinh nghiệm

-          Công tác trong lĩnh vực Thẩm định giá từ 2008 đến nay.

3. Chức danh đã đảm nhiệm

-          Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Giám định và thẩm định Eximvas.


04

NGUYỄN THỊ HẰNG

Trường phòng Kiểm soát nghiệp vụ

1. Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề

-         Cử nhân Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thẩm định giá)

-         Thẩm định viên về giá (Bộ Tài Chính)

-          Định giá viên Bất động sản (Sở xây dựng Tp.HCM)

2. Kinh nghiệm

-          Công tác trong lĩnh vực Thẩm định giá từ 2008 đến nay.

3. Chức danh đã đảm nhiệm

-          Nguyên Trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty CP Giám định và thẩm định Eximvas.


 

  

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070