Tin tức: Tin chuyên ngành

Kết quả tổng kết Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019

Ngày đăng: (19-02-2020)

Kết quả tổng kết Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Ngày đăng: (10-01-2020)

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Thông báo số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi kỳ thi Thẩm định viên về giá năm 2019

Ngày đăng: (03-09-2019)

Thông báo số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi kỳ thi Thẩm định viên về giá năm 2019

Thông báo mở lớp "Cập nhật kiến thức Thẩm định giá" cho các thẩm định viên trong tháng 10/2019

Ngày đăng: (01-08-2019)

Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá thông báo mở lớp "Cập nhật kiến thức Thẩm định giá" cho các thẩm định viên trong tháng 10/2019

Thông báo mở lớp

Ngày đăng: (31-07-2019)

Thông báo mở lớp "Cập nhật kiến thức Thẩm định giá" cho các thẩm định viên tại Tp Hồ Chí Minh tháng 08/2019

Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019

Ngày đăng: (01-02-2019)

Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài Chính V/v công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông báo về việc mở lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá tháng 12/2018

Ngày đăng: (12-11-2018)

Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá - Cục quản lý giá vừa có thông báo về việc mở lớp cấp nhật kiến thức về Thẩm định giá trong tháng 12/2018

Hoàn thành kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XIII

Ngày đăng: (09-10-2018)

Hoàn thành kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XIII

Mở lớp lập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2018

Ngày đăng: (22-03-2018)

Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá thông báo mở lớp lập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2018.

Thông báo số 120/TB-BTC ngày 05/02/2018 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: (02-03-2018)

V/v công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018

Page(2): 1 | 2 | Last

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070