Tin tức: Tin chuyên ngành

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020

Ngày đăng: (27-04-2020)

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Ngày đăng: (24-04-2020)

Hội thẩm định giá Việt Nam thông báo Giảm hội phí cho các hội viên đơn vị và cá nhân, giảm học phí cho các học viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Thông báo của Hội thẩm định giá Việt Nam về Kết quả hoạt động của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019, định hướng hoạt động 2020

Ngày đăng: (19-02-2020)

Thông báo của Hội thẩm định giá Việt Nam về Kết quả hoạt động của Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá năm 2019, định hướng hoạt động 2020

Thông báo số 1240/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Ngày đăng: (10-01-2020)

Thông báo số 1240/TB-BTC về việc công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020

Thông báo số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi kỳ thi Thẩm định viên về giá năm 2019

Ngày đăng: (03-09-2019)

Thông báo số báo danh, phòng thi, sơ đồ phòng thi kỳ thi Thẩm định viên về giá năm 2019

Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019

Ngày đăng: (01-02-2019)

Thông báo số 1083/TB-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài Chính V/v công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông báo số 120/TB-BTC ngày 05/02/2018 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: (02-03-2018)

V/v công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018

Thông báo số 39/TB-BTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: (23-01-2018)

V/v công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2018 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giáKhách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070