Tin tức: Tin chuyên ngành

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá gửi thông báo điều chỉnh lịch học cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2020

Ngày đăng: (12-05-2020)

Tệp nội dung đính kèm:

File Mẫu đăng ký

Nguồn:

Website Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá

 

Tin cùng chuyên mục

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070