Tin tức: Văn bản cập nhật

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của UBND TPHCM về việc Ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: (05-09-2019)

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 của UBND TPHCM về việc Ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017

Ngày đăng: (02-11-2018)

Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696