Văn bản pháp luật: Luật giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

Luật giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013

Ngày ban hành: (20-06-2012)   Ngày có hiệu lực: (01-01-2013)

Page(2): 1 | 2 | Last

Khách hàng


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070