Văn bản pháp luật: Luật đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Luật đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Ngày ban hành: (29-11-2013)   Ngày có hiệu lực: (01-07-2014)

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014: Quy định về giá đất

Ngày ban hành: (15-05-2014)   Ngày có hiệu lực: (01-07-2014)

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014: Quy định về thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: (15-05-2014)   Ngày có hiệu lực: (01-07-2014)

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày ban hành: (10-11-2014)   Ngày có hiệu lực: (25-12-2014)   Ngày hết hiệu lực: (05-01-2020)

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014: Quy định về khung giá đất

Ngày ban hành: (14-11-2014)   Ngày có hiệu lực: (29-12-2014)

Page(4): 1 | 2 | 3 | 4 | >> | Last

Khách hàng


Thẩm định giá novaHotline: 07 7575 9696