Dịch vụ

Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017
Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017

Hồ sơ tiêu biểu

Khách hàng – Đối tác


Thẩm định giá novaHotline: 0982 163 070